Uw gehele industriële verhuizing geregeld

Naast demontage en montage verzorgt Schreuders Industrie BV ook de verhuizing van uw machines binnen het industrieterrein, maar ook naar een geheel andere locatie. Zo verhuist u uw machine of gehele fabriek op een veilige wijze.

Gaat u uw fabriek verbouwen of verhuizen? Schreuders Industrie BV helpt u graag bij uw  interne en externe verhuizingen. Met de vele jaren (en zelfs internationale) ervaring is Schreuders Industrie BV uw antwoord voor verhuizingen binnen de bio- en petrochemische industrie, staalindustrie en offshore.

We verhuizen uw machines niet alleen naar de nieuwe locatie, onze projectmanagers zorgen ook voor de voorbereidingen en de planning. In samenwerking met de aannemers die wellicht al ter plaatse zijn, is uw verhuizing direct geregeld. Met Schreuders Industrie BV bespaart u dus uw kostbare tijd en geld.

 

VGM-beleidsverklaring

Het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid van Schreuders Industrie BV is erop gericht tot een optimaal werkklimaat te komen, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Dit kan mede door het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en de zorg voor het milieu tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Dit beleid is vastgelegd in een Handboek Arbo en Milieu. Uitgangspunten hierin zijn om hoge prioriteit te geven aan het voorkomen van persoonlijk letsel, alsmede materiële schade en milieuschade. Wij betrekken daarin ook de zorg voor andere personen, zoals inleners, klanten, onderaannemers, et cetera.

Wij betrekken onze medewerkers actief bij het bereiken van de doelstellingen. Daartoe zal elke medewerker in de organisatie worden aangesproken om op zijn of haar manier de uitvoering van de opgedragen taken op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu in te vullen. Dit om een continu verbeteringsproces van de arbeidsomstandigheden en het milieu te bereiken

Wij bereiken dit door middel van de volgende doelstellingen.

  • Voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van VGM.
  • Behalen en behouden van het VCA*-certificaat
  • Aan medewerkers delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op hun VGM-gebied.
  • Werken aan een zodanige opleiding en motivatie dat alle medewerkers het VGM-beleid ondersteunen.
  • Nastreven van een open communicatie met medewerkers op gebied van VGM.
  • Inkoop, huur en inzet van efficiënt en VGM-verantwoord materieel, materiaal en (hulp)middelen.
  • Het voortdurend volgen van marktontwikkeling op gebied van VGM en deze beoordelen op hun toepasbaarheid binnen het bedrijf.

Deze beleidsverklaring maakt onderdeel uit van het actieplan van Schreuders Industrie BV en wordt tenminste eenmaal per drie jaar aangepast of wanneer de bedrijfsvoering, normering en wetgeving daartoe aanleiding geven.

Veiligheid

Schreuders Industrie BV is V.C.A.* gecertificeerd. Een voorman of uitvoerder is in het bezit van V.C.A. 2 of vol certificaat, ook heeft een uitvoerder de nodige papieren en kennis van bedrijfshulpverlening. Het personeel is gecertificeerd minimaal VCA-1, en heeft alle benodigde BHV, heftruck, hoogwerker, mangatwacht en hijscertificaten welken zijn aangetekend in het persoonlijke veiligheids paspoort.

Wij werken met een vast aantal onderaannemers die ook van alle veiligheidscertificaten zijn voorzien en dagelijks onder V.C.A. condities werken.
Ons streven is om ons telkens weer naar de nieuwste normen te certificeren. Schreuders Industrie BV is in het bezit van een VIHB Nummer: ZH506706VIHB