Bouw & montage

Bouwen en monteren civiele bouwwerken

 

Industriële bouw & montage

Verhuizing

Demonteren, verhuizen en plaatsen van installaties

 

Industriële verhuizingen

Demontage & sloopwerken

Demontage installaties en sloopwerken algeheel

Industriële Demontage & sloopwerken

Uw antwoord op alle industriële sloopprojecten

Voor het uitvoeren van bouwkundige projecten in de industrie is expertise een eerste vereiste. Naast de verschillen in installaties, producten en risico’s, spelen bedrijfsstrategieën en “huisregels/gewoontes” een bepalende rol om een project succesvol uit te kunnen voeren.

Dat veiligheid, gezondheid en milieu de hoogste prioriteit heeft, zit in ons bedrijfs-DNA. Mede door VCA* Certificeringssysteem en ervaren, goed geschoold personeel hebben wij nog nooit een ongeval met verzuim gehad. Ook hebben wij milieuproblemen kunnen voorkomen door kundig en adequaat handelen.

Door naar opdrachtgevers te luisteren en bedrijfsstructuren te bestuderen, komen we met een juiste werkwijze of oplossing voor praktisch elke uitdaging aangaande bouw, verbouw, verhuizing of demontage / sloopwerk. De kracht van ons bedrijf zit in het “ontzorgen”, dat wil zeggen dat door goed overleg met betrokken partijen een project vloeiend uitgevoerd wordt zonder allerlei obstakels en misverstanden.

 

We zijn een groeiend, innoverend, vooruitstrevend, flexibel bedrijf en streven naar een 100% veilige en verantwoorde werkwijze. Door bijscholingen en interesse in verandering van bedrijfsstructuren en -strategieën, zijn wij in staat om complexe projecten met succes uit te voeren.

Geschiedenis

De grondlegger van Schreuders Industrie BV is Frans Schreuders, die na ervaring in machinaal verspanen, transport en constructiewerken in 2000 de stap naar ondernemerschap heeft gemaakt. De eerste jaren van het ondernemerschap bestonden voornamelijk uit het ervaring opdoen betreffende demontage en sloopwerken in de bio- en petrochemie, offshore en diverse staalproducerende bedrijven. Vervolgens na een aantal jaar als zzp'er te hebben gewerkt, zijn we in 2004 gecertificeerd (VCA*) en werken gaan aannemen; van een eenvoudige sloop tot lastigere demontagewerken. Zo hebben we in 2006 een radioactief besmet roterend filter gesloopt en het materiaal afgevoerd naar Duitsland.

Na 2008 zijn we meer bouwgerelateerde werken gaan aannemen. Zo bouwden we in 2009 een eerste speciale gronoxopslagloods bij Cargill in Zaandam; en daarmee is het bouwen begonnen. Een ander hoogtepunt was het aannemen van een sloopwerk in de USA. Dit was een zeer complex sloopwerk van 2 liggende hogedruktanks van 100 ton stuk met een rvs roerwerk à 20 ton, een en ander aan leidingwerk en tanks. Deze installatie is aangeboden onder EX Condities. Het project is succesvol uitgevoerd. Door aanvraag van opdrachtgever Purac hebben we in 2011 onze eerste grote industriële verhuizing uitgevoerd. Dit werk omvatte het demonteren en verhuizen van een complete poeder maak en afvul fabriek, van Groningen naar Frankrijk. Na deze werken hebben we nog tal van bouwwerken, verhuizingen en demontage / sloopwerken uitgevoerd.

Tevens hebben we vanaf 2001 altijd op kleine schaal metalen verhandeld, zowel metalen die vrijkomen uit eigen sloopwerk als metalen van productiebedrijven. Sinds 2013 heeft Frans Schreuders samen met een compagnon een eigen metaalwerf voor het verder recyclen van installatiedelen en metalen.

Schreuders Industrie BV mag zich ervaren noemen in het werken in de industrie; na jarenlange ervaring in de industrie, het werken onder veel verschillende condities zoals: shutdowns, life-plants, Ex-zones, heet / koudwerk en het amoveren van asbest en radioactief vervuilde installaties.